Nu under vecka 30 sänds Gudstjänster i Radiokyrkan kl 19.00 – 20.15. Frekvensen hittar du på Radio Vara 87,8 Mhz!

Gudstjänsterna börjar på tisdag 27/7 och håller på till söndag 1/8 i vecka 30. De är inspelade från olika gudstjänster under Edsväraveckan från år 2007,2011 och 2013.

Du hör predikningar av Carl-Olof Hultby, Rigmor Holst och Stig Svensson, Pär Alfredsson och Sandra Flensén, Stina Svensson, J-E Larsson, K-G Larsson.

Det är sång och musik av olika solister och körer i gudstjänsterna, som vanligt.

Vi sänder gudstjänsterna för att vi alla ska få något av Edsväravecka i år också, och tror att Gud välsignar det – och att vi blir välsignade också!

VÄLKOMNA ATT LYSSNA OCH UPPLEVA ”T’ÄLTMÖTESATMOSFÄREN” I DESSA  SÄNDNINGAR FRÅN 2007, 2011 och 2013- års EDSVÄRAVECKOR  I RADIOKYRKAN!

Arr: Slättmissionen