Salemförsamlingen är en frikyrka och frikyrkor får inga skattemedel till sin verksamhet, så pengar till lön, missionärsunderhåll, barnverksamhet och evangelisation m. m tas upp genom kollekter.

Salem har en fin gemenskap med Svenska Kyrkan i Larv och vi har haft Alpha- och Betakurs tillsammans – och varje år är det ekumenisk gudstjänst, vartannat år i Svenska Kyrkan och vartannat år i Salem. Då sjunger Larvs kyrkokör och Salemsångarna tillsammans, till stor glädje för alla parter. Vi har ju samme Gud, att tjäna och prisa!

Salemförsamlingen bildades 1935 och kallades då Larvs Baptistförsamling. Baptist betyder döpa och församlingen tillämpar troendedop. När en människa har tagit emot Jesus, blivit frälst, så beslutar hon sig för att döpas enligt Bibelns ord “den som tror och blir döpt, skall vara frälst“. I Salemkapellet finns en dopbassäng, dopgrav, och där döps människor, på sin egen bekännelse till Jesus Kristus, klädda i vit dopdräkt. Barnvälsignelse har vi för bebisar och småbarn, så som Jesus gjorde. “Han tog upp barn i famnen och välsignade dem.” Småbarn döps alltså inte i baptistförsamlingar.

Historia

Salemkapellet byggdes av den legendariska Ida Andersson, Lundsbrunn, som på Guds befallning byggde ett 40-tal kapell här på Skaraslätten. Hon var en fattig evangelist, som fick gå Guds ärende. Pengar till byggen, material och arbetsinsatser blev till, genom att olika människor kände sig manade av Gud att skänka till kapellbygget och på så sätt var alla skulder betalda när kapellen invigdes. Häromkring har Ida Andersson byggt Elim i Vedum, Smyrna och Betel i Längjum och Salem i Larv. Där det finns församlingar, har de köpt kapellen och så har Salemförsamlingen också gjort.

Salemförsamlingen var först att starta söndagsskola i Larv och massor av barn har gått i Salem genom åren. Den nuvarande barnverksamheten är MINI-SCOUT, SCOUT, och J2 med ledare från församlingen. Sångkören, som heter SALEMSÅNGARNA sjunger i gudstjänsterna, men också i andra sammanhang.  Ungdomar berikar också gudstjänsterna med sång.

På måndagar samlas kvinnor och syr, virkar och stickar babykläder, som sänds till Gamboula missionsstation, där vår kära medlem Rose-Marie Norehed verkade. En stund av god gemenskap med en kaffestund på mitten. Välkommen! Vi har nya missionärer som vi understöder. Flera pastorer och präster, kommer och predikar hos oss, när vi samlas. Bön på torsdagar har vi, läser Guds ord i Bibeln och ber för vår bygd, vårt land och för människor som önskat att vi ska be för dem.