VUXENFRÅGAN: ? Vad betyder ordet Hosianna? Det sjöng ju folket när Jesus red in i Jerusalem. Och vi sjunger på Advent.

BARNFRÅGAN: Vad la människorna på vägen som åsnan skulle gå på, när Jesus red in i Jerusalem?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@outlook.com, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA

SVAR PÅ VUXENFRÅGAN: Ja, det står om bröllopet i Kana och om begravningståg i Nain.

SVAR PÅ BARNFRÅGAN: Man hade vatten i skinnläglar och i stora krukor och i brunnar också