VUXENFRÅGAN: Vart var de två lärjungarna på väg, när Jesus kom bakom dem – och de inte förstod att det var Han?

BARNFRÅGAN: Jesus låg i sin grav, men uppstod! När uppstod Jesus? 1. På andra dagen. 2. På tredje dagen? Vet du vilken dag?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@outlook.com, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA

VUXENFRÅGAN: Jesus bodde i Galileen. 

BARNFRÅGAN: GABRIEL hette ängeln som kom till Maria och berättade att hon skulle föda Jesus.

OBS! Jag har annan mailadress från 1 februari 2021. ingemaritha.jacobson@outlook.com