VUXENFRÅGAN: Varför heter den här tiden Trefaldighetstiden i Svenska kyrkans gudstjänsttexter?

BARNFRÅGAN: Står det om hundar och katter i Bibeln ?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@outlook.com, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA  Det står om Aron och Miriam, som var syskon till Moses. 

BARNFRÅGAN: Jesus jordiska pappa var snickare till yrket.

OBS! Jag har annan mailadress från 1 februari 2021. ingemaritha.jacobson@outlook.com