VUXENFRÅGAN: Nu börjar Trefaldighetstiden i Svenska kyrkan. Varför heter tiden så?

BARNFRÅGAN: Vilka matvaror kommer du på som står i Bibeln?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@tele2.se, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA

VUXENFRÅGAN: De skulle få Hjälparen, Sanningens Ande.

BARNFRÅGAN: Det står om duvor, vaktlar, korpar i Bibeln,