VUXENFRÅGAN: Jesus kallas i Bibeln en del olika namn. Nämn några!

BARNFRÅGAN: Vet du några djur som det talas om i Bibeln?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@tele2.se, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA

VUXENFRÅGAN: En tullindrivare på Jesu tid tog upp tull åt romarna som ockuperade landet. De var därför ofta illa sedda av folket. 

BARNFRÅGAN: I Bibeln står det om mantlar, linneklädnader, sandaler, huvudbindel