VUXENFRÅGAN: Nämn några yrken som det står om i Bibeln!

BARNFRÅGAN: Står det om någon insekt i Bibeln?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@outlook.com, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA  De tre syskonen hette Marta, Maria och Lasarus. De bodde i Betania

BARNFRÅGAN: Det står om varg och björn och lejon, som vilda djur i Bibeln.

OBS! Jag har annan mailadress från 1 februari 2021. ingemaritha.jacobson@outlook.com