VUXENFRÅGAN: Vad hade den gamle mannen i Templet fått för löfte, som han nu fick se uppfyllt när baby Jesus barn in i Templet?

BARNFRÅGAN: Vad hette de gamla människorna som Josef och Maria träffade i Templet när de bar fram baby Jesus?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@tele2.se, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA

VUXENFRÅGAN: Josef, Maria och Jesusbarnet bosatte sig i Nasaret, där de bott innan resan till Betlehem och skattskrivningen.

BARNFRÅGAN: Tre namn på olika personer i Bibeln: Maria, som var syster till Marta och Lasarus.

Isak som var son till Abraham.

Josef, som såldes av sina bröder till Egypten