VUXENFRÅGAN: Vad tror du Jesus menade när han sa att ”människorna skulle inte få något annat tecken än det om Jona, som var i fiskens buk i tre dagar”?

BARNFRÅGAN: Vet du något som Jesus åt, som vi äter nu också?

Svar står nästa vecka. Har du rätt svar är ÄRAN din! Hör gärna av dig till mig, Maritha Jacobson. Jag blir glad!  Skriv vad du tycker om frågorna – och annat du tänker på. Mailadress: ingemaritha.jacobson@tele2.se, mobil: 073-6542023.

SVAR PÅ BIBELFRÅGORNA

VUXENFRÅGAN: Jesus växte upp i Nasaret och bodde som vuxen i Kapernaum. Båda ligger i Galileen.

BARNFRÅGAN: Jesus tyckte mycket om barn. Han tog dem i famnen och välsignade dem. Han sa också till de vuxna, att de måste bli som barn. Han menade de skulle tro så som barn gör – utan förbehåll och tvivel. Barn litar ju på vad den vuxne säger – vi vuxna ska ABSOLUT INTE SVIKA DERAS FÖRTROENDE!!