Det går att lämna kläder till klädinsamlingen för Ryssland, Rumänien och Jugoslavien, som ständigt pågår i Salem. Det finns ett särskilt förråd vid Salems garage, där man kan ställa sina klädpåsar. Vi tömmer ofta och kläderna skickas genom Slättmissionens hjälpande hand minst en gång i månaden till de fattiga människorna i byarna.