Det går att lämna rena och hela kläder till klädinsamlingen för Ryssland, Rumänien och Jugoslavien och Ukraina som ständigt pågår i Salem. Det finns ett särskilt förråd vid Salems garage, där man kan ställa sina klädpåsar. Vi tömmer ofta och kläderna skickas genom Slättmissionens hjälpande hand minst en gång i månaden till de fattiga människorna i byarna.

VÄLKOMMEN MED DINA GÅVOR! GUD VÄLSIGNE DIG FÖR DET DU GER!