OKTOBER

Torsdagen den 18 kl 10.00 Salems styrelse i Salem

Torsdagen den 18 kl 19.00 Gem. Bibelstudium i Salem, Linnéa

Lördagen den 20 kl 14 – 17 GE FÖR LIVET. Våffelcafé, försäljning,  lotterier kl 15 SÅNGSTUND med TORBJÖRN LANZ,  Floby, Lennart leder

Söndagen den 21 kl 11.00 och 13.30 Två gudstjänster i Vinninga med Olof Edsinger

Torsdagen den 25 kl 19.00 Lovsångsmässa i Larvs kyrka

Lördagen den 27 kl 18.00 Gudstjänst Annelie Ödvall med Team, sång och tal, Kollekt till Kamratstödjarna, mingel

NOVEMBER

Torsdagen den 1 kl 19.00 Kraftkällan, Conny ansvarar

Söndagen den 4 kl 11.00 Gem. Gudstjänst i Edsvära, Nattvard, Linnéa

Tisdagen den 6 kl 20.00 Salems NÄRRADIO 87,8 MHz

Torsdagen den 8 kl 19.00 Kraftkällan, Lena ansvarar

Lördagen den 10 kl 16 och 18 Berith Simonsson (Oasen) i Betania Edsvära

Söndagen den 11 kl 10.30 Gudstjänst Lennart Thörn, sång, kollekt Missionen, mingel, Conny leder

Tisdagen den 13 18.00 Föräldrafika i Salem

Torsdagen den 15 kl 19.00 Kraftkällan, Royne ansvarar

Söndagen den 18 kl 11.00 Gem. gudstjänst i Vara Missionskyrka

Torsdagen den 22 kl 19.00 Kraftkällan, Nils ansvarar

Söndagen den 25 kl 10.30 Gudstjänst Lars Johansson, sång, mingel, Gunnie leder

Torsdagen den 29 kl 19.00 Kraftkällan, Karl-Gösta ansvarar

VI MÖTS TILL GUDSTJÄNST OCH ÖVRIGA SAMLINGAR I JESU NAMN!