JUNI

Lördagen den 29 juni kl 19.00 Gemensamma sångarna till Källeryd

Söndagen den 30 juni kl 17.00 Tipspromenad och grillning vid Betania Edsvära

JULI

Söndagen den 7 juli kl 18.00 ”Sång och musik i sommarkväll”, Sång Emilia Larsson och Victor Brink Larv. Musik Margareta Forsblad. Vara. Samarrangemang med Vara Kulturskola. Andakt. Maritha leder. Kaffe och jordgubbstårta

Söndagen den 21 juli kl 10.00 Bön inför Edsväraveckan i Betania Edsvära.

EDSVÄRAVECKAN 23 – 28 JULI 2019

Tisdag kl 19.0o Lennart Larsson talar och sjunger

Onsdag och torsdag

kl 11.00 och 15.00  Bibelstudium  Arne  Brännström, kl 19.00 Lennart Larsson

Fredag 11.00 och  15.00 Bibelstudium Anders Sjöberg, kl 19.00 Julia Nordheim, lovsång

Lördag 11.00 och 15.00 Bibelstudium Anders Sjöberg, 19.00 Ingarps ungdomskör, Unni Johansson

Söndag 10.30 Avslutningsgudstjänst Carl-Erik Sahlberg, Roland Lundgren och Niclas Petersén sång

Lördag 15.00 Seminarium om relationer i Barnladans café, Charina och Thomas Forsberg

Barnladan onsdag – lördag 15.00 och 19.00 Therése och Joel har hand om barnen och uppmanar till TA SKYDD!!!   

   AUGUSTI

Söndagen den 11 kl 17.00 Tipspromenad och grillning vid Salem, Karl-Inge och Gunnie ansvarar

Måndagen 15 – söndagen 25 Gemenskapsvecka på Lägergården Broddetorp

Söndagen den 25 kl 18.00 Gundstjänst Erik Zethelius, sång, Nils leder, Servering

SEPTEMBER

Söndagen  den 1  Ekum. Bussresa till Klädesholmen. Allal kyrkor i Vara kommun. anmälan till Maria Hansson    

VARMT VÄLKOMNA TILL SALEM TILL GUDSTJÄNSTER OCH GEMENSKAP!