AUGUSTI

Torsdagen 15 – söndagen 18 Gemenskapsvecka på Lägergården Broddetorp

Söndagen den 25 kl 18.00 Gundstjänst Erik Zethelius, sång, Nils leder, Servering

SEPTEMBER

Söndagen  den 1  Ekum. Bussresa till Klädesholmen. Alla kyrkor i Vara kommun. anmälan till Maria Hansson    

VARMT VÄLKOMNA TILL SALEM TILL GUDSTJÄNSTER OCH GEMENSKAP!