ÅR 2024

APRIL

Tors – Sönd 18/4-21/4 BÖNEVECKA på Lägergården, Broddetorp

Söndag 21/4 kl 10.30 Avslutningsgudstjänst Nattvard

Torsdag 25/4 kl 19.00 Kraftkällan, bön för Götabro, Lisbeth ansvarar

Söndag 28/4 kl 10.30 Fängelsepastor Roger Blomberg talar och sjunger. Han medför sina tavlor och böcker till försäljning. Conny leder

Tisdag 30/4 kl 20.00 Salems Radiosändning 87,8 M

MAJ

Söndag 5/5 kl 10.30 Gem. Gudstjänst, Nattvard, Pär Arkbro predikar för barn och vuxna. Peter leder

Torsdag 16/5 k 19.00 Gem. Bibelstudium i Edsvära, Linnéa

JUNI

Söndag 2 kl 14.00 Ekum. Friluftsgudsjänst vid Bäsinge kulle, Larv, Arvid Marinder m.fl. KarI-Inge leder

VARMT VÄLKOMNA TILL GUDSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA SAMLINGAR I SALEMKYRKAN LARV!


<lL