FEBRUARI

Tisdagen   18  kl   18.00 START på Ungdomsverksamheten

Fre-Sön    21-23              Lennart Larsson i Betania Edsvära

Tisdagen 25     kl    20.00  Salems Radiosändning 87,8 MHZ

Torsdag  27    kl    19.00    Kraftkällan

MARS

Söndag   1        kl  10.00  Gem. Gudstjänst i Betania Edsvära, Nattvard Linnéa G

Torsdag  5     kl    19.00   Kraftkällan,

Lördag   7     kl     18.00   Gudstjänst, fängelsepastor Roger Blomberg, miss.kollekt, serv. Lisbeth leder

Torsdag 12   kl     19.00   Kraftkällan, Maritha ansvarar

Söndag 15   kl     10.30    Bönegudstjänst i Salem, Gert Kindbom, sång Maria F med vänner