Världen har drabbats av en farsot, pandemi – också vårt land. Vi känner oss små – och många människor är oroliga. Men vi har en allsmäktig Gud! Honom får vi tala med i bön – och Han förstår oss!

Detta onda kommer inte från Gud – för Han vill ju oss bara väl. ”Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader,, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker”. Jakobs brev 1:17 Vi får vända oss till Jesus och be Honom ta hand om våra liv, till frälsning! Det ger en trygghet, hur det än blir. Vi kan använda tiden att läsa Guds ord. I Nya Testamentets  evangelier Matteus, Markus, Lukas och Johannes och Apostlagärningarna står om Jesus och hans försoningsverk! Läs, sök och finn Jesus och en personlig tro på Honom! 

Folkhälsomyndighetens alla råd ska vi naturligtvis rätta oss efter också!   Guds välsignelse till oss alla!    Maritha Jacobson

                                                  ****************

MARS

Torsdag  26   Bön: Bred dina vida vingar o Jesus, över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bli du min ro, min starhet, mon visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva av din nåd. Amen   Sv ps 190:1

Söndag  29   kl  10.00   Ekumenisk Familjegudstjänst i Edsvära INSTÄLLD

Tisdag   31   kl   18.00   Föräldrafika, INSTällt

APRIL

Torsdag  2  kl   Bön: Förlåt mig alla synder mig rena i ditt blod. Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå. Sv ps 190:2

Söndag   5  kl   10.30  Gem. gudstjänst med Edsvära i Salem, prästen Erik Zethelius,  Nattvard, Karl-Inge leder, mingel, förhandl. efter

Tisdag   7   kl 20.00  Salems Radiosändning 87,8 Mhz

Skärtorsdag 9 kl 19.00 Getsemaneafton med kort Påskvandring i Salemkyrkan, sång Gustaf Nilströmer, Nattvard Göran n, Maritha leder, Församlingarna i Vedum, Edsvära och Trevattna inbjudna.

Långfredag-Påskdag  Lidköpings Arena med Sebastian Stakset

Annandag Påsk kl 17.00 Gudstjänst i Betania Edsvära

Torsdag 16   kl   19.00  Gem. Bibelstudium i Edsvära, Linnéa

Torsdag  23  kl  19.00  Kraftkällan, Karl-Gösta ansvarar

Söndag  26  kl  17.00 Musikgudstjänst med Alf Källström band. Kristet band som spelar country och läsarsånger, Miss.koll. Karl-Inge leder

Torsdag 30 april – lörd 2 maj Bönesamlingar på Lägergården

Söndag 3 maj         Avslutning med Nattvard.