Psalmen här nedan förklarar hur man ska komma till Jesus för att bli frälst. Bli räddad från evig död =Inte gemenskap med Gud . Vi får be Jesus förlåta våra synder, vår  otro, och be Honom ta hand om våra liv. Då gör Han det och som gåva ger Han oss Frid i hjärtat och Evigt liv=Evig gemenskap med Honom och Gud.

Vägen är Jesus själv, Ordet handlar om Honom och finns i Bibeln och Bönen är hjärtats samtal med Gud.  Gud välsigne oss alla att denna sommar komma närmare Gud, vår Fader, Jesus vår Broder och Anden, vår tröstare, hjälpare och medlare.  M J

Sv ps 303: 1-4 

 Det finns en väg till Himmelen, en väg till Guds Jerusalem, den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son

Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv den strålar skön. Vad ingen sett, vad ingen hört det har Han in i tiden fört.

Och vill du själv den vägen gå,är Hans ord att lita på, men tvivla ej, allenast tro – det går en bro från tro till ro.

Det finns en väg till Himmelen, en väg till Guds Jerusalem, den börjar här, den börjar nu, var än den går, den går till Gud.

JULI

EDSVÄRAVECKAN INSTÄLLD 2020 – liksom allt annat. MEN vi hoppas på nästa år! Det ber vi om

AUGUSTI

Söndagen 2 kl 10.00 Gemensam Gudstjänst i Edsvära, Nattvard Linnéa

Torsdag – söndag 13 – 16 Gemenskapsvecka på Lägergården Broddetorp

Torsdag 20 kl 19.00 Gemensamt Bibelstudium i Edsvära

Söndag 23  Gemensam gudstjänst i Salem med Viktor Alfonce, som berättar om Evangeliska Frikyrkans arbete.                  EFförsamlingarna i Edsvära, Trevattna och Vedum inbjudna. 

AUGUSTI

Söndagen 2 kl 10.00 Gemensam Gudstjänst i Edsvära, Nattvard, Linnéa

SEPTEMBER

Söndag 6 kl 10.00 Gemensam gudstjänst i Edsvära

”Vi syr för Afrikagruppen” vill gärna starta i höst. Och vi återkommer när vi vet hur det blir med pandemin. 

Torsdag 17 kl 19.00 Gemensamt Bibelstudium i Salem, Linnéa

 Vi får gå efter ”Blott en dag ett ögonblick i sänder”!