VECKANS BIBELORD

Matt. 21:1-9

När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade han i väg två av dem och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står budet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något, skall ni svara: Herren behöver dem., men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dottern Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde utsina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket både de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna höjden!”