VECKANS BIBELORD:   

Jesus bad i sin ”översteprästeliga förbön” innan sitt lidande: ” Fader, jag vill att de som du har givit mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rätt färdige fader, världen känner di g inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig, Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall var i dem, och jag i dem.

Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig”.

Joh 17:24-26, 20.

Jesus ber för sina lärjungar – och för oss! Så underbart!