VECKANS BIBELORD

 

1 Petri brev 1:3-9

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. 

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort stund skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro; era själars räddning. 

Ja, vi får välsigna Gud, för att han har gett oss möjlighet att bli barn Hans barn, genom att Jesus tog våra synder på korset! Tror vi på Jesus och Hans uppståndelse så blir vi rättfärdiggjorda och får bli  barn till Gud! Då hindrar inte våra synder mer – för dem har Jesus förlåtit genom sin död och uppståndelse. MEN vi måste tro på Jesus, som Gud offrade för att Han skulle ta vårt straff på sig. 

Jesus sade efter sin uppståndelse: ”Jag går till min Gud och er Gud! Min Fader och er Fader!”  Tror vi på Jesus så är vi alltså barn till Gud och bröder och systrar till Jesus! Så stort och underbart!

Maritha Jacobson, Längjum

 

 

 

 

 

 

Maritha Jacobson, Längjum