VECKANS BIBELORD: Mina bröder, gör inte skillnad på människor ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: ”Här är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där borta”, eller ”Sätt dig på golvet vid mina fötter” – gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?

Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i värdlens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smäder det härliga namn som har uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder. Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.  Jak. 2:1-8