VECKANS BIBELORD:   

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Ouirinius var ståthållare i Syrien., Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba , eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget….

Änglarna sade till herdarna: ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba”.  Luk 2:1-7, 11.12

Vi får lovsjunga som änglarna: ”Ära vare Gud i höjden och Frid på jorden!”  Vår Frälsare Jesus är född!   Maritha Jacobson