VECKANS BIBELORD

Lukas 1:39-44

När ängeln Gabriel besökt Maria och berättat att hon skulle föda en son och ge honom namnet Jesus står det i Bibeltexten: ”Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd, hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet 

När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.           

TRO det som står om Jesus i Bibeln! SÖK honom! PRÖVA att följa Honom och du finner att Jesus är Guds son, som kom till jorden för att vi alla skall bli räddade till Evigt liv. SÅ TRO på JESUS!    Maritha Jacobson, Längjum