VECKANS BIBELORD:   

Petrus sade: ”Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom (Jesus) till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.”

Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder, Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla.”  Apg. 2:36-39