VECKANS BIBELORD: FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Fria eller fälla

Rom 14:1-3 och 7-10

Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. Den som vågar äta ska inte förakta den som gör det; den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom. —

Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder eller förakta din broder.