VECKANS BIBELORD

 

Jakobs brev 1:12-15

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. 

Vi får be Gud om hjälp att hålla ut när vi frestas. Nu har vi den svåra pandemin – och då måste vi följa restriktionerna och ”hålla ut, hålla avstånd och tvätta händerna ofta” . Men det kan gälla vår själ också: Vi får hålla ut i prövningen, hålla avstånd till det som vill locka oss från Gud och hålla själen ren från olämpliga intryck i ord och handlingar. 

Sv Ps 396  i den gamla psalmboken är en bön om det, som blivit så viktig för mig. ”Alla mina ord och tankar, Jesus låt behaga dig. Laga att jag flitigt samkar Det som evigt gagnar mig. Kom, o Jesu, bliv nig när, Låt mig bliva där du är”. 

Maritha Jacobson, Längjum