VECKANS BIBELORD

Matt. 16:13-

Når Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människorsonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.”  – ”Och ni” , frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall  jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.”

Vem säger du att Jesus är? Vad betyder Han för dig? Är Han Messias, den levande Gudens son? Har Han fått ta hand om ditt liv, så du kan följa Honom?

Jag hoppas det – annars finns det möjlighet NU! Det är aldrig för sent! Gud vill att alla människor ska bli räddade och få kunskap om sanningen, står det i Bibeln.  Därför kom Jesus hit till jorden och gjorde det försoningsverk som behövdes för att vi människor skall få komma till Gud efter vårt jordeliv – OM vi tror på Jesus.

Gud välsigne dig att ta emot Jesus i ditt hjärta Nu!

Maritha Jacobson, Längjum