VECKANS BIBELORD

Sakarja 9:9-10

Fröjda dig storligen, du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattigm ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Så skall jag utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem; ja, stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till folken. Och hans herradöme skall nå från hav till havm och från floden intill jordens ändar.

Det är underbart att läsa denna profetia, som i detalj beskriver hur det sedan blev, när Jesus red in i Jerusalem. Jag tycker det är så trosstärkande och bevisar också vikten av att vi har både Gamla och Nya testamentet att läsa ur i vår Bibel.

I Gamla testamentet får människor ett tilltal från Gud – och profeterar om det – och i Nya Testamentet går profetian i uppfyllelse! Tack gode Gud! Maritha Jacobson