VECKANS BIBELORD
Matt 16:13-17

När Jesus kom till området kring Cesarea Filippe frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” – ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.”

Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen.”

Om någon frågar oss vem Jesus är – vad svarar vi då? Vad betyder han för oss?

Vad betyder han för dig och mig? Är han Messias, Guds son, som du och jag tror på? – Frälsaren som har dött för dina och mina synder, som har försonat oss med Gud genom korsets död där han tog alla våra synder på sig? 

JA – svarar jag på frågan! Tack käre Jesus att du gjorde det för mig!

Tänk – ta ställning – och svara du också! Han är din Frälsare!

Maritha Jacobson, Längjum