VECKANS BIBELORD: Er kärlek skall vara  uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Rom 12:9-15

Detta bibelställe är en fin uppmaning till oss alla inför hösten och arbetet i våra församlingar och kyrkor – och för oss privat! Tänk om allt det som står här fungerade, så annorlunda världen skulle se ut då! Vi får göra allt vi kan – och är vi ledda av Guds Ande så hjälper han oss och då blir det inte tungt utan vi gör allt med glädje och tacksamhet till Gud!   Maritha Jacobson