VECKANS BIBELORD

Matteus 9:36-38

När Jesus såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

”Vet människor att du är kristen?” Den frågan ställdes i en predikan – och jag fick verkligen något att tänka på.

Min bön är,  att jag  ska leva så att människor förstår att jag är en Jesus lärjunge, en kristen, som  vill visa andra människor på glädjen och tryggheten i att vara Jesus lärjunge – en Kristen, så de också kan bli det – och få det Eviga livet efter ”slutad pilgrimsfärd”. Kraften och modet vill Jesus ge. Amen.

”O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd.” Sv Ps 300:5

Maritha Jacobson, Längjum