VECKANS BIBELORD: KRISTI FÖRKLARINGSDAG

2 Petr 1: 16-18

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett Honom i Hans majestät. Ty Han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till Honom ur denna majestätiska härlighet. ”Detta är min älskade son, Honom har jag utvalt.” Den rösten hörde jag själv komma från himlen, när jag var med Honom på det heliga berget. 

*************************************

Fantastiskt! Petrus, Jakob och Johannes inbjöds av Jesus att vara med Honom  uppe på berget – och där fick de höra Gud tala till Jesus, det som vi läst nyss. De såg Mose och Elia stå och samtala med Jesus!  

Det behövde säkerligen lärjungarna, när de sedan  fick uppdraget av Jesus att ”Gå ut i hela världen och göra alla folk till Jesu lärjungar”. De hade vandrat med Jesus i flera år, de hörde Gud tala till sin son och de såg profeterna som de läst så mycket om i sin Bibel, det Gamla Testamentet – där vi också kan läsa om dem. 

Det beseglade allt. De såg, hörde och var med om! Det blev glasklart för dem att Jesus var Världens Frälsare -Guds Enfödde Son.

Följer vi Jesus, så får vi också se, höra och uppleva! Jesus sa: ”Följ mig”! Lärjungarna gjorde så och fick se, höra och uppleva. Jesus säger samma till dig och mig! Och du – Nu följer vi!   Så får vi ett rikt och spännande liv! Och vi kan inte annat än TRO på Jesus

Guds Välsignelse till oss alla! Maritha Jacobson, Längjum