VECKANS BIBELORD
2 Mos. 20:2-17; Mos, 5:6-21

De tio budorden

  1. Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
  3. Tänk på att hålla vilodagen helig
  4. Visa aktning för din far och din mor.
  5. Du skall inte dräpa
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott
  7. Du skall inte stjäla
  8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

Vi lärde oss de tio budorden i skolan och skulle kunna dem utantill! De är ett livsviktigt rättesnöre för våra liv. Om de hade varit aktuella i dag hade mycket ont som nu sker dagligen säkert inte skett!

Läs budorden! Lär in dem igen! Utantill!

Gud ska hjälpa oss att leva efter dem!

Maritha Jacobson, Längjum