VECKANS BIBELORD

Joh 16:5-11

Jesus sade: ” Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er, och när han kommer, skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.”

*****************

Vilket härligt Bibelord – Ord från Jesus själv! Hade Jesus inte gått till sin Fader i Himlen, hade ju Hans verk här på jorden bara gällt de människor Han träffade i Palestina då! MEN Han sände Hjälparen den Helige Ande, som påminner om vad Jesus sagt och gjort för oss och alla människor i hela världen, som får del av Guds ord! 

Det är för vårt bästa säger Jesus! Och jag tackar Honom för att jag fått del av Hans budskap och nåd att tro på Honom: SYND: när vi inte tror på Jesus, säger Han. RÄTTFÄRDIGHET: han går till Fadern – och vi blir rättfärdiggjorda genom tron på Jesus och får då  Evigt liv, som Han, säger Han vidare. DOM: Denna världens härskare är dömd, fastslår Jesus  – och det blev den Onde, genom Jesus Död och Uppståndelse! Det Eviga Livet segrade över döden! AMEN!

Maritha Jacobson