VECKANS BIBELORD

 

Domsöndagens text från Joh. 5:24-29

Jesus sade: ”Sannerligen jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så  har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem, de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen”.

Ett starkt och trösterikt ord – men också mycket allvarligt! Viktigt att vi tänker på det och  ber Gud stärka vår tro på Jesus, tar emot honom i våra liv och låta Honom ta hand om oss.

Maritha Jacobson, Längjum