Salems Scouter samlas varje tisdag mellan kl. 18.00-19.30.

Vi startar vårterminen tisdagen den 20 februari 2024

Miniscout 6-8 år

Salem Scout 9-11 år

J2 / Tonår 12 år och uppåt

Vi brukar börja våra kvällar med lite gemensam sång för att sedan dela upp oss i de olika grupperna.

Miniscout pysslar och har lite scouting

Salem Scout mest inriktade på scouting

J2 / Tonår har blandade aktiviteter