Man får endast vara 8 stycken på en gudstjänst och därför avvaktar vi tills det går att vara några flera! Vi får be, läsa Guds Ord och sjunga hemma! Gud möter oss där också. Vi kan ringa  och ”uppbygga varandra på vår allra heligaste tro, som det står på ett ställe i Bibeln”. Gör det! Det berikar Gudslivet!